Fiziksel nedenlerle oluşan kurdeşen tipleri

Fiziksel Kurdeşen

Kendiliğinden oluşan (spontan) veya nedeni bilinmeyen (idiyopatik) kurdeşenin tam tersine, dış koşullar, fiziki nedenlerle oluşan kurdeşenlere FİZİKSEL KURDEŞEN denilir.

Bu fiziksel sebepleri şöyle sıralayabiliriz;

  • Soğuğa bağlı ürtiker  (soğuk hava, soğuk su veya cisim ile temas sonrası ortaya çıkar)
  • Sıcağa bağlı ürtiker (sıcak su, sıcak hava gibi nedenlerle ortaya çıkabilir)
  • Basınç nedeniyle oluşan ürtiker (iç çamaşırı, çorap, kemer gibi bölgesel basıya maruz kalan yerlerde görülür)
  • Dermografik ürtiker (cildin belli bir alanına kalem, kemer gibi mekanik bir sürtünme sonucu ortaya çıkar)
  • Güneşe bağlı ürtiker (Solar kurdeşen) Güneş ışığı veya yapay UV ışınlarına maruz kalındığında görülür
  • Titreşime bağlı ürtiker (Vücudun titreşime maruz kalan yerlerinde görülür)