Kronik Kurdeşen Teşhisi Nasıl Konulur

Kronik kurdeşen teşhisi konulabilmesi hastadan alınan detaylı öykü ve titiz bir fiziki muayene genelde yeterli olmaktadır. Klinik öykü ve muayene bulguları kronik kurdeşeni işaret ediyorsa, çok fazla test yapmaya gerek kalmamakla birlikte hastanın bulguları ve öyküsüne göre laboratuvar testi istenebilmektedir.

Kronik Kurdeşen Teşhisi İçin Hangi Testler Yapılmalıdır?

Kronik kurdeşenin altında yatan sebepler araştırılırken genellikle tam kan sayımı, CRP, karaciğer enzimleri, sedimantasyon, D-dimer, Helicobakter pylori testi ve kan tetkikleri yapılmaktadır. Eğer otoimmun kronik kurdeşen düşünülüyorsa ANA, kompleman değerleri, tiroid fonksiyon testlerinin de  yapılması gerekmektedir.

Gıdalara ve gıda katkı maddelerine karşı alerji testi yapılır mı?

Gıda ve gıda katkı maddelerine bağlı kronik kurdeşen varlığı, test yapılıp yapılmayacağı hastadan alınan öyküye göre araştırılmaktadır. Gıda alerji testleri kandan veya ciltten yapılmakla birlikte gıda katkı maddeleri ve boyalarına karşı non IgE’ye bağlı alerji gelişmesi nedeniyle, genelde tam tespit edilememektedir.

ANA testi

Hastada bağ dokusu hastalığı düşünülüyorsa ANA testi gereklidir.

Cilt biyopsisi

Vaskülit şüphesinde cilt biyopsisi gerekmektedir.

Heriditer Anjioödem

Genellikle heriditer veya edinsel C1 inhibitör eksikliği kurdeşenle bağlantılı değildir. Çoğunlukla anjioödem durumlarında düşünülebilir.

Otoimmun kurdeşende hangi testler yapılmalıdır?

Çeşitli (bağışıklık sistemine bağlı) otoimmun hastalıklardan sistemik lupus eritamatozis, dermatomiyozit, polimiyozit, Sjögren’s sendromunun kronik kurdeşenle bağlantısı olabilmektedir. Ancak bağ dokusu hastalığı belirtileri yoksa, bu hastalıkların serolojik testlerini yapmak zorunlu değildir.

Serum kriyoproteinleri soğuğa bağlı kurdeşenli çocuklarda görülme ihtimali düşüktür.

Yakın zamanda viral, bakteriyel ve parazitik enfeksiyonlar, hastadan alınan öyküye göre değerlendirilmelidir.

Kronik kurdeşenli hastalarda hepatit veya herpes enfeksiyonları saptanırsa antiviral tedavinin yeri tartışmalıdır.

Sonuç olarak kurdeşen teşhisinde hangi testin yapılacağı hastadan hastaya ve kurdeşen türüne göre değişebilmektedir.