Kurdeşen Tanı ve Tedavisinde Çocuk ve Yetişkin Alerji Uzmanlığının Yeri

Çocuk ve yetişkin alerji uzmanlarının yeri

Kurdeşen (ürtiker, dabaz) için geç kalınmaması, doğru öykü alınarak, doğru tanı konulması en az doğru ve etkili tedavi kadar önemlidir.  Ani gelişen alerji, ürtiker ataklarında acil müdahale (acil servis de tedavi) birinci adımdır.

Acil müdahaleye cevap vermeyen ve/veya kronik kurdeşeni olan çocuk ve yetişkinlerin Alerji Uzmanları (yeni adı ile İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanları) tarafından takip ve tedavisi yapılmalıdır.

Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanları kurdeşen (ürtiker) ve tüm alerjik hastalıkların tanı ve tedavisi için eğitim almıştır. Bu konuda diploması olan uzman doktorlardır.

Bu sebeple ciddi kurdeşen ve alerji hastalıkları gelişen çocukların Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanları, 18 yaşından büyüklerin ise Yetişkin İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanları tarafından takip edilmesi, tanı konulup tedavi edilmesinde yarar vardır.