Kurdeşen Tedavisinde İlaç Dozları

Tedavide kullanılan kurdeşen ilaç dozları aşağıdaki tabloda sizler için derlendi. Ancak sadece bu tabloya bakarak çocuğuma neden bu ilaç veya bu kadar doz kullanıldı diye endişelenmeyin. Çünkü bu tablo tek başına yeterli değildir. Bazı ilaçlar için 2 yaş altında kullanılmaz yazsa da, çocuğun kliniğine göre daha küçük yaşlarda da kullanılabilmektedir. Kurdeşen tedavisinde ilaç dozları için alerji uzmanınız gerekli ilaç ve doz ayarlamalarını yapacaktır. 

İkinci Jenerasyon antihistaminikler

İlaç Çocuk Dozu Yaş sınırı Yetişkinlerde Doz Doz ayarlaması Gebelikte Kullanımı
Yaş Doz
Cetirizine 2-6 yaş

>6 yaş

2.5 mg/kg günde 2 kez

5 mg günde tek doz

10 mg günde tek doz

>2 yaş 10 mg günde tek doz Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde B
Desloratadine 6-11 ay1-5 yaş

6-11 yaş

³ 12 yaş

1 mg günde tek doz1.25 mg günde tek doz

2.5 mg günde tek doz

5 mg günde tek doz

>6 ay 5 mg günde tek doz Ciddi böbrek yetmezliğinde C
Fexofenadine 2-11 yaş³12 yaş 30 mg günde 2 doz60 mg günde 2 doz veya

180 mg günde tek doz

>6 ay 180 mg günde tek doz veya 60 mg günde 2 doz Böbrek yetmezliğinde B
Levocetirizine >6 yaş 5 mg günde tek doz >6 yaş 5 mg günde tek doz Karaciğer yetmezliğinde gerekli değil ancak hem böbrek hem karaciğer yetmezliğinde gerekli B
Loratadine 2-12 yaş>12 yaş, >30 kg 5 mg günde tek doz10 mg güde tek doz >2 yaş 10 mg günde tek doz Karaciğer yetmezliğinde B
Rupatadine 6-11 yaş (³25 kg) 5 mg günde tek doz >12 yaş (tablet)>6 yaş

(oral sol)

10 mg günde tek doz Karaciğer ve böbrek yetmezliğinde B
Bilastine >12 yaş, 20 mg günde tek doz >12 yaş 20 mg günde tek doz Gerekli değildir B

 

Birinci Jenerasyon antihistaminikler

İlaç Çocuk Dozu (mg/kg/gün Yaş sınırı Yetişkinlerde Doz Doz ayarlaması Gebelikte kullanımı
Chlorpheniramine 0.35-2 1 yaş Oral 4 mg 4-6 saatte bir Yok B
Cyproheptadine 0.25 2 yaş Oral 4 mg 4-6 saatte bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda B
Diphenhydramine 5 2 yaş Oral 25-50 mg 4-6 saatte bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda B
Hydroxyzine 1-2 6 ay Oral 10 mg 6 saate bir Karaciğer fonksiyon bozukluğunda C