Kurdeşen Tedavisinde Omalizumab (Anti IgE)

Kurdeşen, cilt yüzeyinde birden başlayan, baskı uyguladığınızda rengi solan, şiddetli kaşıntıya neden olan alerjik bir cilt hastalığıdır. Bazen bu kabartılı duruma ödem, kaşıntıyla birlikte batma ve yanma hissi de eşlik edebilir. Bazen 48 saatte kaybolurken bazen de 6 haftadan uzun, hatta aylarca, yıllarca sürebilen bir alerji durumudur. Kronik kurdeşen tedavisinde antihistaminik ve diğer ilaçların yanı sıra bir 3. basamak tedavi olan omalizumab (anti IgE) oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. 

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi nedir?

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi, alerjik astım, kronik ürtiker ve/veya anjioödem hastalarında tedaviye yanıt alınamıyor, ataklar antihistaminler ile durdurulamıyor ise başvurulan ve 12 yaş üzeri hastalara uygulanabilen bir tedavi şeklidir.

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi nasıl etki eder?

Vücudumuzun bağışıklık sistemi, hastalığa sebep olan, yabancı moleküllerle savaşacak antikorlar üretir. Protein bazlı bu antikorlar vücudumuzun erken uyarı sistemleridir ve bizi hastalıklardan korumayı hedeflerler. İmmünoglobulin adı verilen bu antikorların IgG, IgM, IgA, IgD, IgE adı altında çeşitleri bulunmaktadır.

İmmünoglobulin E(IgE) antikoru, kanımızda doğal yollarla salınır ve sağlıklı insanlarda belirli bir oranda bulunur. Ancak alerjik insanlarda bu oranın yüksek olduğu gözlenmektedir. Vücudumuzda bulunan IgE’ler alerjiye neden olan hücrelere yerleşir, daha sonra kişi bu alerjenlerle temas ettiği zaman alerjik reaksiyona sebep olan kimyasalların salınmasına yol açar.

Anti IgE (Omalizumab) ilacı , dolaşımdaki IgE’ leri bloke ederek alerji hücresine yapışmasını ve alerji hücrelerinden kimyasal madde salınımını engeller.  Bu engellemenin sonucunda kronik kurdeşen veya alerjik astım oluşmasında kritik rol oynayan spesifik reseptör ve/veya hücrelerin aktivitesi azalır. Bu da kaşıntı ve kurdeşen gibi belirtilerde azalmaya yol açar.

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi nasıl uygulanır?

Tedaviye başlanmadan önce kan tahlili ile hastanın kanında IgE seviyesine bakılmalıdır.

Anti IgE  (Omalizumab) ilacı, deri altına enjeksiyon şeklinde uygulanmaktadır.

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi kimlere uygulanmalıdır?

Omalizumab tedavisine başlanabilmesi için aşağıdaki kriterlerin hepsinin olması gerekmektedir.

  1. Hasta 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanı ve 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanlarınca veya dermatoloji uzmanlarının tedavisi altındaysa
  2. Hasta 12 yaşından büyükse
  3. Kurdeşenin sebepleri araştırmalara rağmen saptanmamışsa ve kan sayımı, ANA, idrar tahlili sonuçları normalse
  4. Hastaya, çocuk alerji uzmanı, yetişkin alerji uzmanı veya dermatoloji uzmanı tarafından orta veya ciddi kurdeşen tanısı konulmuşsa ve standart tedaviye yanıt alınamamışsa
  5. Hastalık 3 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa ve tedavilere rağmen kurdeşen belirtileri düzelmemişse

Omalizumab (Anti IgE) tedavisi hangi dozda uygulanır?

Omalizumab tedavisi subkutan 4 haftada bir 150 mg ile başlanır. Haftalık kurdeşen aktivite skoru 4 haftanın sonunda değerlendirilir. Bazal skora göre %30’dan fazla azalma olmuşsa 4 haftada bir 150 mg dozunda devam edilir. Eğer 4 hafta sonunda %30’dan az düzelme olmuşsa doz 300 mg’a çıkılır. Eğer ikinci 4 haftalık 300 mg tedavisine rağmen cevap yoksa tedavi sonlandırılmalıdır.

Eğer omalizumab tedavisine yanıt iyi alınmışsa ilave kullanılan ilaçların dozları azaltılır. 3-6 aylık tedavi sonrası tedavi sonlandırılır. Tekrarlama olursa yeni bir omalizumab (anti IgE) tedavisi duruma göre düşünülebilir.

Anti IgE tedavisi hangi durumlarda kullanılmaz?

Omalizumab ya da ilaç içerisinde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı (alerjik) kişilerde bu ilaç kullanılmaz.

Anti IgE tedavisinde süre sınırı var mıdır?

Anti IgE (Omalizumab) tedavisinden herhangi bir etki alabilmek için (kişiden kişiye değişmekle birlikte) yaklaşık 12 hafta devam edilmelidir. 12 haftanın sonunda tedaviye olumlu yanıt alınmış ise 12 hafta daha devam edilebilir.

Anti IgE (Omalizumab) tedavisine başlar başlamaz hastanın kullandığı ilaçların kesilmesi doğru değildir. Tedavi planlaması yapan Alerji Hastalıkları Uzmanınız kontrolünde 12 haftadan sonra azaltılabilir veya bıraktırılabilir.

Bu 12 haftalık tedavi süreci sonunda hastada belirgin bir iyileşme görülmediği takdirde (yine doktor kontrolünde) tedavi kesilmelidir.

Anti IgE tedavisini hangi doktorlar yapabilir?

Anti IgE (Omalizumab) basit bir uygulama olmadığı için, yalnızca oluşabilecek yan etkilere zamanında müdahale edebilecek teknik ve donanıma sahip sağlık kuruluşlarında, çocuk ve yetişkin alerji ve klinik  immünoloji uzmanları, dermatoloji uzmanları gözetiminde ve sorumluluğunda yapılabilir.

Anti IgE (Omalizumab) tedavisi yukarıda adı geçen branş uzmanları dışında kişiler tarafından uygulanamaz.

Unutmayın ki uzman olmayan kişiler tarafından yapılan tedavi ve uygulamalarda tedaviden beklenilen yarar azalabilmekte ve en önemlisi olası yan etki ve risklerin görülme sıklığı artabilmektedir.

Oluşabilecek yan etkilere müdahalenin gerektiği anda ve gerektiği şekilde yapılabilmesi, hastanın sağlığı ve güvenliği nedeni ile tedavinizi hiçbir zaman alerji ve klinik immünoloji uzmanları ve dermatoloji uzmanları dışındaki hekimlere yaptırılmaması önerilmektedir.

Anti IgE (Omalizumab) aşısı uygulandıktan sonra yaklaşık 25-30 dakika tedavinin yapıldığı sağlık kuruluşunda beklenmelidir. Aşının yapıldığı yerde oluşabilecek kabarıklık, kızarıklık, kaşıntı veya olası bir aşırı reaksiyona müdahale etmek için ilgili klinikte beklenmeli, aşı uygulamasından 30 dakika sonra uygulama yeri uzmana kontrol ettirildikten sonra ayrılmalıdır.