Kurdeşen Tedavisinde Son Gelişmeler

Kurdeşen tedavisinde genellikle antihistaminikler, montelukast, kortikosteroidler ve bunların kombinasyonları kullanılmaktadır. Ancak bu tip tedavilere cevap alınamayan vakalarda yeni gelişmelerden olan Omalizumab (anti IgE) tedavisi ile oldukça etkili sonuçlar elde edilebilmektedir. 

Omalizumab (Anti IgE) tedavisi

Omalizumab tedavisiyeni nesil tedavilerden olup, antihistaminik tedaviye ilave olarak başlanmaktadır. 12 yaşından büyük çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanabilen bir tedavi metodudur.

Omalizumab (Anti IgE) tedavisi kimlere uygulanmalıdır?

Omalizumab tedavisine başlanabilmesi için aşağıdaki kriterlerin hepsinin olması gerekmektedir.

  1. Hasta 18 yaşından küçüklerde çocuk alerji uzmanı ve 18 yaşından büyüklerde yetişkin alerji uzmanlarınca veya dermatoloji uzmanlarının tedavisi altındaysa
  2. Hasta 12 yaşından büyükse
  3. Kurdeşenin sebepleri araştırmalara rağmen saptanmamışsa ve kan sayımı, ANA, idrar tahlili sonuçları normalse
  4. Hastaya, çocuk alerji uzmanı, yetişkin alerji uzmanı veya dermatoloji uzmanı tarafından orta veya ciddi kurdeşen tanısı konulmuşsa ve standart tedaviye yanıt alınamamışsa
  5. Hastalık 3 aydan daha uzun süredir devam ediyorsa ve tedavilere rağmen kurdeşen belirtileri düzelmemişse

Omalizumab (Anti IgE) tedavisi hangi dozda uygulanır?

Omalizumab tedavisi subkutan 4 haftada bir 150 mg ile başlanır. Haftalık kurdeşen aktivite skoru 4 haftanın sonunda değerlendirilir. Bazal skora göre %30’dan fazla azalma olmuşsa 4 haftada bir 150 mg dozunda devam edilir. Eğer 4 hafta sonunda %30’dan az düzelme olmuşsa doz 300 mg’a çıkılır. Eğer ikinci 4 haftalık 300 mg tedavisine rağmen cevap yoksa tedavi sonlandırılmalıdır.

Eğer omalizumab tedavisine yanıt iyi alınmışsa ilave kullanılan ilaçların dozları azaltılır. 3-6 aylık tedavi sonrası tedavi sonlandırılır. Tekrarlama olursa yeni bir omalizumab (anti IgE) tedavisi duruma göre düşünülebilir.

Sonuç olarak

Kronik kurdeşen tedavisinde yeni gelişme olarak Omalizumab (Anti IgE tedavisi) mevcuttur. Bu tedavi 12 yaşından büyüklerde uygulanmaktadır. 18 yaşından küçüklere bu tedavinin çocuk alerji uzmanlarınca, 18 yaşından büyüklere ise bu tedavinin yetişkin alerji uzmanları ve dermatoloji uzmanlarınca yapılması gerekmektedir.

Bunun dışında kurdeşen tedavisinde ne bitkisel tedaviler ne de biorezonans tedavisi gibi tedaviler bilimsel olarak önerilmemektedir.