Spontan Kurdeşen

Spontan Kurdeşen Nedir?

Kurdeşen (ürtiker)’ in farklı sebeplerle geliştiğini belirtmiştik. Bazı vakalarda bu atakların altında yatan sebepler tespit edilemez. İşte bu şekilde herhangi bir uyarıcı sebep olmadan, kendiliğinden gelişen kurdeşenleri spontan kurdeşen  olarak tanımlarız.

Spontan kurdeşenlerde;

süre 6 haftadan kısa ise akut kurdeşen,

6 haftadan uzun sürenlere ise kronik kurdeşen denilmektedir.